A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanév elején jelentkezők számára a szabadon választott foglalkozások látogatása kötelező az egész tanév során. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet.

  1. Mindennapos testnevelés

Mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (20/2012. EMMI rendelet 141.§)

Az 1. évfolyamon órarendbe illesztett heti 5 tornatermi testnevelés óra. 2. évfolyamon szintén heti 5 testnevelés óra az órarendbe illesztve. 3-4-5. évfolyamon heti 4 testnevelés óra órarendbe illesztve,  és 1 óra úszás a városi uszodában.   6-7-8. évfolyamon szintén heti 4 testnevelés óra az órarendbe illesztve. A 6-8. évfolyamokon hiányzó 1 testnevelés órát, az iskolában szervezett tömegsport, néptánc, valamint külső sportegyesületben végzett sporttevékenységgel teljesítik.

Egyéb intézményi sporttevékenységek

  • tollaslabda
  • gyerektorna
  • labdarúgás
  • gyógytestnevelés
  • fitball

 

 Egyéb foglalkozások:

  • Tehetséggondozás, verseny felkészítések, szakkörök

Foglalkozás

Vezető tanár

Magyar nyelv és irodalom

 

Matematika

 

Német nyelv

 

Angol nyelv

 

Egyházzenei

 

Kórus

 

Biológia

 

Természetismeret

 

Történelem

 

Kémia

 

Informatika

 

Rajz

 

 

  • Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése

 

Foglalkozás

Vezető tanár

Magyar nyelv és irodalom

 

Német nyelv

 

Angol nyelv

 

Matematika

 

Fizika

 

SNI tanulók rehabilitációja

 

BTM tanulók fejlesztő foglalkozása

 

Gyógytestnevelés

 

Felzárkóztatás 1-4.o.

 

 

  • Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása

 

Foglalkozás

Vezető tanár

Korrepetálás, felzárkóztatás

Tanítók, szaktanárok