A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján

 
 

Ssz.

Szakképzettség

Iskolai
végzettség

Munkakör

Egyéb

 

1.

történelem és állampolgári ismeretek szakos tanár egyetem tanár    

2.

matematika-ének-zene-hittan szakos tanár főiskola tanár    

3.

történelem – angol nyelv szakos tanár

egyetem

tanár

 

 

4.

magyar nyelv és irodalom – német nyelv szakos tanár

egyetem

tanár

 

 

5.

mérnöktanár technika

egyetem

tanár

   

6.

református hittan - tanító, ember és társadalom műveltség terület

főiskola

tanító

 

 

7.

angol nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

tanár

óraadó

 

8.

kémia szakos középiskolai tanár

egyetem

tanár

óraadó

 

9.

földrajz - testnevelés szakos tanár, közoktatási vezető

főiskola

tanár

 

 

10.

tanító, rajz műveltség terület - német nyelv szakos tanár

főiskola

tanító, tanár

 

 

11.

gyógypedagógia szakos tanár

főiskola

tanár

 

 

12.

tanító, rajz műveltség terület

főiskola

tanító

 

 

13.

gyógypedagógus

főiskola

tanár

 GYED

 

14.

olasz nyelv, testnevelés szakos tanár

egyetem

tanár

   

15.

testnevelő tanár, gyógypedagógus egyetem tanár    
16. számítástechnika - technika szakos tanár, közoktatási vezető főiskola tanár    

17.

ének-zene szakos tanár

egyetem

tanár

   

18.

tanító magyar nyelv és irodalom műveltség terület

főiskola

tanító

 

 

19.

rajz szakos tanár

főiskola

tanár

óraadó

 

20.

tanító ének-zene műveltség terület

főiskola

tanító

 

 

21.

matematika - technika szakos tanár

főiskola

tanár

 

 

22.

tanító ének-zene műveltség terület,
ének-zene szakos tanár

főiskola

tanító, tanár

 

 

23.

matematika – fizika szakos tanár,

pedagógia szakos tanár, közoktatási vezető

főiskola

egyetem

tanár

 

 

24.

történelem – hon- és népismeret szakos tanár

egyetem

tanár

 

 

25.

magyar - orosz szakos tanár

főiskola

tanár

 

 

26.

magyar - ének-zene szakos tanár

főiskola

tanár

 

 

27.

matematika szakos tanár

főiskola

tanár

   

28.

biológia szakos tanár

földrajz szakos tanár

főiskola

egyetem

tanár

 részmunkaidős  

29.

tanító természetismeret műveltség terület
pedagógia szakos tanár

főiskola
egyetem

tanító

 

 

30.

testnevelés és sport műveltségterület

főiskola

tanító

   

31.

tanító ének-zene műveltség terület

főiskola

tanító

 

 

32.

tanító testnevelés és sport műveltség terület, gyógytestnevelő

főiskola

tanító

GYES

 

33.

tanító testnevelés és sport műveltség terület, gyógytestnevelő

főiskola

tanító

 

 

34.

óvodapedagógus

főiskola

pedagógus

   

35.

óvodapedagógus

főiskola

pedagógus

   

36.

óvodapedagógus

főiskola

óvodapedagógus

   

37.

óvodapedagógus

főiskola

óvodapedagógus

   

38.

nemzetiségi óvodapedagógus

főiskola

óvodapedagógus

   

39.

gyógypedagógus

egyetem

gyógypedagógus

   

40.

nemzetiségi óvodapedagógus

főiskola

óvodapedagógus

   

41.

óvodapedagógus

főiskola

óvodapedagógus