Térítési és egyéb díjfizetési kötelezettség

 

Tájékoztató az iskolai gyermekétkeztetésről a 2019/20. tanévben

 

Az iskolai étkezés lemondását, vagy bejelentését a következő napra (napokra) az alábbiak szerint intézhetik: az étkezést megelőző munkanap délelőtt 9 óráig kell bejelenteni telefonon az iskola gazdasági irodájában.

 

Az étkezési díjak befizetési időpontjai:

A befizetés időpontjáról az iskola honlapján, illetve az iskolában tájékoztatjuk a szülőket.

 

Az étkezések díja: Teljes ár 1 étkezésre

Kedvezményes ár (50%) 1 étkezésre

Ebéd

340.-Ft

170.-Ft

Napközi

510.-Ft

255.-Ft

 

Ingyen étkezhet a gyermekvédelmi határozattal rendelkező tanuló. (A gyermekvédelmi határozat másolatát az első befizetés napjáig le kell adni).

50 %-os térítési díjat kell fizetni a tartósan beteg gyermek és a három vagy több gyermekes családban nevelkedő tanuló után.

Tartós beteg esetén az orvosi igazolást, nagycsaládos tanuló esetén a családi pótlékról szóló igazolást (egy hónapnál nem régebbi) az első befizetés napjáig le kell adni.

A befizetések készpénzzel, vagy átutalással teljesíthetők.

Amennyiben a kedvezményekre való jogosultságban a tanév során változás áll be, azt nyolc napon belül be kell jelenteni a szükséges igazolások bemutatásával az iskola gazdasági irodájában.