2020.08.30-án a Pécsi Egyházmegye 2020/2021-es tanév központi tanévnyitó ünnepélyének a Komlói Szent Borbála Római Katolikus Templom adott helyet. Intézményünk diákjai, pedagógusai számára e felemelő alkalom további erőt és hitet ad az előttünk álló tanévhez.

Fotók: Pécsi Egyházmegye

 

 

 

Minden intézményünkkel jogviszonyban lévő gyermek/tanuló gondviselőjétől nyilatkozatot kérünk arról, hogy az elmúlt két hétben jártak-e külföldön, és a fertőzöttség nem áll fenn. Ennek formai követelményét szeptember elsején kiadjuk.

 

Iskolánkat és óvodánkat csak egészséges, tünetmentes tanuló, kisgyermek látogathatja. Közösségünk érdekében minden szülőnek kötelessége az iskolát, óvodát azonnal értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Ha az iskolai, óvodai tartózkodás alatt a gyermeken a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul intézkedünk az elkülönítéséről, ezzel egyidejűleg értesítjük az iskola- óvodaegészségügyi orvost, valamint a szülőt/gondviselőt, aki ezt követően telefonon köteles felkeresni a gyermek gyermekorvosát. Azt követően az orvos az idevonatkozó protokoll szerinti utasításait kell követni.

Tünetekről: https://koronavirus.gov.hu/sites/default/files/sites/default/files/imce/altalanos_tajekoztato.pdf

Beteg gyermek az iskolába, óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 

Belépés:

Az iskolában csak a tanulók és az ott dolgozók tartózkodhatnak.

A szülőket kérjük, hogy gyermekeiket csak a főbejáratig kísérjék, az udvaron köszönjenek el egymástól. Felnőttek nem léphetnek a szélfogón túl az épületbe (kivéve 1. osztályosok 1 szülője, 3 hétig, maszkviselés kötelező!)

Az iskolába lépve mindenki számára kötelező a kézfertőtlenítő használata (szélfogó).

A szülőkkel való kapcsolattartás az első szülői értekezletet leszámítva, digitális eszközök segítségével történhet.

A hivatalos ügyben a 72/ 481-272 telefonszámon vagy a kodalykomlo@pecs.egyhazmegye.hu emailcímen tudnak időpontot egyeztetni.

A maszkviselés a pedagógusok és a tanulóink számára tanítási időben nem kötelező, de megengedett. Kiemelten kérjük, hogy aki tömegközlekedési eszközt használ az iskolába vezető és a hazafelé úton, feltétlenül tartsa be az ott előírt maszkiviselési előírásokat.

Az intézménybe lépő szülőknek, vendégeknek kötelező a maszkviselés.

 

Iskolai élet:

Tantermekben, folyósokon, mosdókban fokozott és folyamatos a megfelelő kézmosásra buzdítás, a kézfertőtlenítő használata.

A textiltörölközőket papírtörlőre cseréltük.

Kilincseket, tanulói padokat rendszeres fertőtlenítjük.

Hetesek a tanóra végeztével kinyitják az ablakokat szellőztetés céljából.

Kérjük, hogy minden tanulónál legyen saját és elegendő mennyiségű papír zsebkendő!

A szüneteket az időjárás függvényében az udvarokon töltjük, úgy, hogy az alsósok és felsősök külön udvart használnak.

Az 1-2. évfolyam saját csengetési rendet használ a folyosói forgalom csökkentése érdekében.

A tízórait az alsós osztályok a tantermeikben fogyasztják el.

Érintésmentes lázmérők beszerzését és elhelyezését eszközöltük. Az óvodában, iskolai portán, titkárságon kerültek elhelyezésre. Ezek szükség esetén való használata bárki számára elérhető.

A konyhai- és a büfé kiszolgáló pultjánál dolgozók számára a maszkviselés és a gumi/műanyag kesztyű használata kötelező.

A büfé előtti és az ebédlőben való sorban állás csak a kijelölt távolságtartással megengedett.

A Határtalanul c. programot tavaszra halasztottuk.

 

Testnevelés óra:

Az öltözők használata során biztosítjuk, hogy két osztály ne találkozzon az öltözőkben, közötte a portás/takarító fertőtleníti a kilincsek, a mosdók és az öltöző padok felületeit.

Lehetőség szerint a szabadban szervezzük a testnevelés órákat, ehhez megfelelő felszerelés szükséges.

A test-test kontaktust igénylő gyakorlatok nem kivitelezhetők!

 

Kórus:

A kórusaink próbái a 16-os tanteremben zajlanak, a dobogó használata nélkül. A padok távolságával szabályozva a tanulók közötti távolságot.

 

Ebédlő:

A 80 férőhelyből csak 40-et használunk úgy, hogy minden második székre engedjük leülni a diákokat. Ehhez szigorú ebédlőhasználati beosztást készítünk, melytől eltérni nem lehet! Az ebédlőügyelet 2 főből áll. Az egyik pedagógus az ajtóban állva ütemezi a beengedést (ügyelve a távolságtartásra), a másik pedagógus a távolságtartó jelölések mentén való sorban állást, az étkezés során való távolságtartást és a rendet felügyeli.

 

 

Kérjük Önöket a felsorolt előírások teljeskörű betartására, gyermekeikben is tudatosítsák a járvány megelőzésének fontosságát, ebben való közös felelősségünket! A személyes higiéniát tartsuk mindannyian szem előtt, mert iskolánk, óvodánk teljes közösségének érdeke, hogy a hagyományos munkarendet, tanítási rendet minél tovább fenntarthassuk!

 

Eddigi és további együttműködésüket is megköszönöm magam és kollégáim nevében is!

 

Üdvözlettel:

 

Ormándlaky Dalma

intézményvezető

 

Komló, 2020. augusztus 29.

 

 

 

Gocsál Mátyás leendő 7. lá osztályos tanulónk kiemelkedő elismerésben részesült zenei tanulmányai és zenei versenyeken való sikeres eredményeiért!
Büszkén gratulálunk neked, Matyi!

 

 

 

 

Szívből gratulálunk Szabó Cintia leendő 6. dó osztáyos tanulónknak a szép eredményért!

Büszkék vagyunk Rád!

 

 

 

Óvodánk az EFOP-3.15-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projektben való részvételéért jutalmul kapta, hogy 14 gyermekkel és 2 kísérővel részt vehettünk egy állatkerti kiránduláson a Pécsi Állatkert és Akvárium-terráriumba, majd hazafelé indulás előtt megnézhettük a TV tornyot is.