Tisztelt Szülők!

Szeretettel várjuk a nagycsoportos gyermekek szüleit, Önöket - az érvényes járványügyi előírások betartása mellett - kiscsoportos Iskolabejárásunkra 2021. február 25-én, 17 órakor!

Ormándlaky Dalma
intézményvezető

 

 

 

 

Kedves leendő Óvodásaink!

Kedves Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III.10.) határozata értelmében a 2021/2022-es évre történő óvodai beiratkozások eljárásrendje a korábban kiadotthoz képest megváltozott. Jelentkezésüket

 

2021. március 29. és április 21. között

az alábbi módok valamelyikén tehetik meg.

 

 1. Elektronikusan Google űrlap kitöltésével ide kattintva

 

 2. Elektronikus Jelentkezési adatlap megküldésével     a  szentbernadettovoda@pecs.egyhazmegye.hu email   címre.

   A Jelentkezési lap letölthető: ITT

 

 3. Személyesen – gyermekükkel együtt, telefonon egyeztetett időpontban.

Időpontegyeztetés Schalpha Anett tagintézmény vezetőnél, telefonszám: +36 30 948 6737. Gyermekük személyes beíratását egymás egészségének védelme érdekében kizárólag a járványügyi előírások szigorú betartása mellett szervezzük meg.

 

2021. április 20 - 21. (kedd-szerda) napokon, 8.00-17.00 között.

 

Az óvodai felvételről az óvoda április 23-án dönt, majd április 30-ig értesítést küld a szülőnek/gondviselőnek.

A Szent Bernadett pedagógusai és gyermekei nevében szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Komló, 2021. március 23.

 

Schalpha Anett

tagintézmény vezető

 

 

 

"A szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruhátokat; keressétek Isteneteket, Uratokat! Ő jóságos és irgalmas, türelemmel gyógyítgatja sebeiteket." (Joel 2:13)

 

Hamvazószerdán (február 17-én) az iskola osztályaiban Kovács József káplán atya járt körbe. Nemcsak az előző év virágvasárnapi barkájának hamuját vitte magával, hogy a diákok és tanárok lehajtott fejét meghintse vele, de a bűnbánati idő jelentőségéről és a nagyböjti lelki készülődésről, a lemondásról és Isten atyai szeretetéről is megosztott néhány gondolatot. Köszönjük, hogy méltóképpen kezdhettük az idei Nagyböjtöt!

 

 

 

A Pécsi Egyházmegye negyedik alkalommal részesített tanulmányi ösztöndíjban pályakezdő pedagógust. Az elismerést Felföldi László pécsi megyéspüspök adta át a Püspöki Palotában.

Gratulálunk Stadler Míra, végzés előtt álló óvodapedagógus hallgatónak!

 

 

 

 

"Boldog vagyok, mert szememet

fel, a hegyekre emelem,

lábadnál hallva tanításod,

édes Megváltóm, Mesterem."

 

Fájdalommal tudatjuk, hogy Hamzau Relu atya komlói plébános, intézményünk püspöki biztosa, 2021. február 9-én, földi életének 53 évében visszaadta lelkét a Teremtőjének! Végső nyugalomra helyezéséről végakaratának megfelelően később gondoskodik a Pécsi Egyházmegye!

 

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Áldott legyen a neve és emléke.

 

 

 

 

 

 

Balázsolás 2021. február 3.

 

Emlékezzünk Szent Balázsról,

Hogy ma vagyon napja;

Többször is, hogy megérhessük,

Az Úristen adja!

 

Emlékezzünk Szent Balázsról,

Kérjük szent áldását:

Mindnyájunktól távoztassa

Torkunknak fájását!

 

Szent Balázs elsősorban a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje. A hagyomány szerint örmény volt, a kisázsiai Szebaszté püspöke. Számos csodája ismeretes. Egy nap egy rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. Balázs püspök a szálkát eltávolította a torkából, kereszt alakban két gyertyát tartott az álla alá, áldásával megmentette a gyereket. Szent Balázst ettől kezdve a torokbetegségek védőszentjének tartják.

 

Szent Balázs napján Kovács József káplán atya mindannyiunk torkának védelmét kérve, áldást adott.

 

„Szent Balázs püspök és vértanú esedezése által mentesen és őrizzen meg téged az Úr a torokbaj és minden egyéb bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen”