A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanév elején jelentkezők számára a szabadon választott foglalkozások látogatása kötelező az egész tanév során. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet.

Mindennapos testnevelés

Mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (20/2012. EMMI rendelet 141.§)

Az 1. évfolyamon órarendbe illesztett heti 5 tornatermi testnevelés óra. 2. évfolyamon szintén heti 5 testnevelés óra az órarendbe illesztve. 3-4. évfolyamon heti 4 testnevelés óra órarendbe illesztve,  és 1 óra úszás a városi uszodában. Felső tagozaton heti 3 testnevelés óra az órarendbe illesztve. Az 5. évfolyamon ebből 1. óra úszás a városi uszodában. A hiányzó testnevelés órákat évfolyamonként összevont testnevelés órákkal, illetve az iskolában szervezett tömegsport, néptánc, valamint külső sportegyesületben végzett sporttevékenységgel teljesítik.

Egyéb intézményi sporttevékenységek

  • tollaslabda
  • labdarúgás
  • labdajáték
  • gyógytestnevelés
  • vívás
  • küzdősport
  • falmászás

 

 Egyéb foglalkozások:

  • Tehetséggondozás, verseny felkészítések, korrepetálás, felzárkóztatás.

Szakkörök:

1. Scola 
2. Könnyűzene 
3. Gombocska 
4. Origami 
5.
Vadonlakó